L’Ajuntament de Vilafamés ha adjudicat a l’empresa Sumescal la construcció d’un escenari per a la seua utilització durant les festes i els diferents actes culturals del municipi, una vegada tancada la contractació a través d’un concurs obert a totes les empreses interessades. La adquisició de l’escenari es realitzarà amb els diners dels romanents incorporats als pressupost municipal el passat mes de març.

En concret, el cost de la plataforma serà de vora 27.000 euros i quedarà en propietat de l’Ajuntament. Amb aquesta acció, l’equip de Govern pretén minimitzar les despeses de lloguer que es paguen cada any durant la realització de les diferents festivitats i activitats culturals a la localitat. El regidor de Festes, Sergi Trilles, explica que aquesta és una inversió necessària que suposarà un estalvi per al futur”.

El representant municipal assenyala que el nou entarimat compleix la normativa vigent, tant respecte a l’accessibilitat com a la seguretat, ja que comptarà amb una barana perimetral d’un metro que rodejarà tota la plataforma, excepte per la part frontal. El nou escenari es podrà regular a quatre alçades diferents entre 0,7 i 1,80 metres.

Una altra de les característiques és la seua flexibilitat i rapidesa durant el muntatge i desmuntatge, amb l’objectiu de facilitar als operaris municipals el seu treball, a més de reunir els requisits de certificació del producte, tècnics i estètics exigits i de normalització. La qualitat en el procés de construcció està assegurada mitjançant la implementació d’un sistema de qualitat segons la normativa ISO 9001.