En resposta a les sol·licituds de diverses famílies manifestant interés en l’acolliment de les persones estrangeres que van arribar el passat 17 de juny, al port de València, la Direcció general de la Infància i Adolescència ha remés una carta d’agraïment amb la informació disponible sobre l’acolliment de menors.

Per al vostre coneixement, us informem que les edats de les persones menors d’edat susceptibles d’acolliment oscil·len entre els 14 i els 17 anys. Si alguna família contínua interessada a mantenir el seu oferiment inicial per acollir a les persones estrangeres menors d’edat o/i desitja fer-ho extensiu a les persones menors d’edat residents a la Comunitat Valenciana tutelades o/i en guarda, sobretot per a persones menors d’edat amb necessitats especials i grups de germans, s’ha facilitat un contacte a través del telèfon gratuït 900 150 804, atés per l’entitat sense ànim de lucre AVAF, Associació Valenciana d’Acolliment Familiar, col·laboradora amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
DIRECCIÓ GENERAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
SERVEI D’INTERVENCIÓ FAMILIAR, ACOLLIDA I ADOPCIÓ