I Curso Internacional de dirección de bandaDel 3 al 8 d’agost tindrà lloc a Vilafamés.

L’Ajuntament de Vilafamés i l’Associació Cultural “La Roca” de Vilafamés, conjuntament amb l’editorial Cap Music Editors s.c. convoquen el I CURS INTERNACIONAL DE DIRECCIÓ DE BANDA “VILA DE VILAFAMÉS”.

INTRODUCCIÓ:

Les bandes de música són sens dubte una de les associacions culturals que amb més força segueixen destacant en l’activitat cultural de quasi tots els nostres pobles. Difícilment podem trobar un poble que no tinga amb la banda de música algun dels seus actes més importants; cercaviles, processons, concerts, tot tipus d’actes populars on la música i més concretament la música de banda adquireix tot el protagonisme.

Les bandes a través de les escoles de música han anat canviant, elevant el nivell dels seus músics i per tant, la figura del director també ha anat modificant-se i convertint-se necessàriament en un càrrec de molta responsabilitat professional. La necessitat de les societats de trobar aquesta persona qualificada ha originat una gran demanda de cursos de direcció.

Però tot canvia i el director ha hagut d’adaptar-se a una nova societat, més dispersa, més tecnòcrata, on les noves tecnologies han afectat a la nostra manera d’associar-se i comunicar-se. Les bandes també han patit aquests canvis i han hagut de reinventar-se perquè els seus jóvens seguisquen escollint la música abans que altres activitats que els exigeixen menys sacrifici que el compromís amb la banda.

Aquest curs va enfocat a tenir en compte tots aquests canvis, la mentalitat i sobretot la psicologia que ha de tenir tot director, per a mantenir el grup unit i ser l’autèntice líder que tota agrupació musical necessita.

D’altra banda aquests cursos pretenen ser un manual útil i pràctic de les dificultats més comunes que el director de banda es troba en el dia a dia. Un enfocament analíticopràctic juntament amb una t́ècnica efectiva seran sens dubte condicions indispensables per a una bona interpretación.

Per a tot açò,l’Ajuntament de Vilafamés i l’editorial CAP MUSIC Editors S.C. ha preparat un projecte formatiu dirigit a tots aquells estudiants de música que tinguen inquietuds pel món no solament de la direcció sinó també de la composició.

I CURS INTERNACIONAL DE DIRECCIÓ MUSICAL PER A BANDA “VILA DE VILAFAMÉS” (Castellón)

Organitzat per l’Ajuntament de Vilafamés, Associació Cultural “La Roca” de Vilafamés i Cap Music Editors.

«PROFESORES:

José A. Rebollar Sorribes
Josep Miquel Martínez
Ana M. Vernia
Pere Molina
Beatriz Fernández

PROGRAMACIÓN DE DIRECCIÓN:

Diferentes técnicas de Dirección
La Batuta
Anacrúsas
Compases / Amalgamas
Focalización i localización
Actividad y pasividad
Calderones
Kinésica (estudio del gesto)
Articulaciones del gesto (agógicas, dinámicas, etc…)

ANALISIS DE LA PARTITURA:

Lectura general de la partitura
Historia sobre la partitura, Compositor, Estilo…
Análisis Sintáctico: Material nuevo, repetido, variado y desarrollado
Organología de la obra
Marcar la partitura
Problemas de ensayo
Como dirigir la partitura/ ESTUDIO
Memorizar . Técnicas de ensayo * Psicopedagogía
Sonoridad, ritmo, interpretación, técnica
Problemas de afinación.

PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA

Aproximación a la didáctica y pedagogía
Marketing y gestión
Educación auditiva

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Obra a trabajar: Serenata para cuerdas en mi menor op. 20 de E. Elgar (Trancripción para cuarteto de clarinetes de J.A.rebollar Sorribes), al hacer la inscripción se enviará en PDF.

REPERTORIO BANDA: OBRAS DEL CURSO

Sergi i Albert (Pasodoble) de Jose A. Rebollar Sorribes
Alalimón (Pasodoble ) de Josep Miquel Martínez
Lito (Pasodoble) de Xosé Carlos Serans
Tintín de Dirk Brosse
Kiowa de Hugo Chinesta
Hispania de Oscar Navarro
Pieza ganadora del I concurso de composición ”Vila de Vilafamés”
HORARIOS Y CALENDARIO:

El curso se impartirá en Vilafamés, en el musical que la Sociedad tiene en la Plaza Hermanas Mas s/n de la misma localidad. La banda piloto será la banda de la Asociación Cultural “La Roca” de Vilafamés.

El curso comenzará el día 3 de agosto. A las 09’30 horas presentación del curso por el señor Alcalde y a las 10’00 comienzo del mismo, y terminará el día 8 de agosto con la entrega de diplomas y acreditaciones a las 14’00 horas por el señor Alcalde.

Lunes:

9’30h Presentación del Curso por el Sr Alcalde del Exmo. Ayto. de Vilafamés.

10’00h a 12’00h Aproximación a la Didáctica y la Pedagogía

12’30h a 14’00h Técnica de Dirección

16’00h a 18’00h Análisis de la partitura

18’00h a 18’30h Descanso

18’30h a 20’30h Técnica de Dirección

20’30h a 22’00h Cena

22’00h a 24’30h Ensayo con la Banda

Martes:

10’00h a 12’00h Educación Emocional (Cuarteto de E. Elgar)

12’30h a 14’00h Técnica de Dirección

16’00h a 18’00h Análisis de la partitura

18’00h a 18’30h Descanso

18’30h a 20’30h Técnica de Dirección

20’30h a 22’00h Cena

22’00h a 24’30h Ensayo con la Banda

Miércoles:

10’00h a 12’00h Marketing y Gestión

12’30h a 14’00h Técnica de Dirección

16’00h a 18’00h Análisis de la partitura

18’00h a 18’30h Descanso

18’30h a 20’30h Técnica de Dirección

20’30h a 22’00h Cena

22’00h a 24’30h Ensayo con la Banda

Jueves:

10’00h a 12’00h Educación Emocional (Cuarteto de E. Elgar)

12’30h a 14’00h Técnica de Dirección

16’00h a 18’00h Análisis de la partitura

18’00h a 18’30h Descanso

18’30h a 20’30h Técnica de Dirección

20’30h a 22’00h Cena

22’00h a 24’30h Ensayo con la Banda

Viernes:

10’00h a 12’00h Educación Auditiva

12’30h a 14’00h Técnica de Dirección

16’00h a 18’00h Análisis de la partitura

18’00h a 18’30h Descanso

18’30h a 20’30h Técnica de Dirección

20’30h a 22’00h Cena

22’00h a 24’30h Ensayo con la Banda

Sábado:

10’00h a 11,30h Conferencia a cargo de Dña. Beatriz Fernández “La mujer en la dirección musical”.

12’00h a 14’00h Mesa redonda con los 5 profesores del curso.

14’00h Entrega de diplomas por el Sr Alcalde del Exmo. Ayto. de Vilafamés

ACREDITACIONES:

El curso tendrá una certificación de 50 horas por la SEM-EE (Sociedad para la Educación Musical del Estado Español).

PRECIOS CURSO:

Alumnos activos/ 200 Euros
Alumnos oyentes/ 100 euros
La matrícula será por orden de inscipción a partir de la fecha de publicación del curso en la web del Ayuntamiento y el Facebook de la Banda de música (Lunes 18 de Mayo de 2015) y deberá remitirse el boletín de inscripción debidamente cumplimentado junto con el resguardo del ingreso bancario a la siguiente dirección de correo electrónico: larocavilafames@gmail.com

Habrá un máximo de 12 alumnos activos (no habrá límite de oyentes).

HOTELES :

Casa Magnanimus: teléfono 964 32 93 12

Hotel El Rullo: teléfono 964 32 93 84

Jardín Vertical: teléfono 677 47 23 96

Les Martines: teléfono 679 42 61 92

Más infomación:

Associación Cultural “La Roca” de Vilafamés

Banda de Música “La Lira”

Del 3 al 8 de Agosto de 2015

Plaza Hermanas Mas s/n Vilafamés (Castellón)

Mail: larocavilafames@gmail.com

Telf: 680 40 70 99»

I Curso Internacional de dirección de banda

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).