juego lucky jet
agropacifico.mx

concurs_cartells_festes_2014Convocatòria del concurs de cartells anunciadors de les festes de Vilafamés 2014. Termini per a la presentació de treballs fins el 30 de maig.

Concurs de cartells anunciadors de les festes Vilafamés 2014

Bases

1º.- Podran participar totes les persones que ho desitgen sense límit d’edat. En cas de la participació de menors d’edat, s’haurà d’aportar autorització dels pares o representant legal del menor.

2º.- La temàtica del cartell haurà de mantindre relació amb les festes de la vila. Podent-se entregar dos obres com a màxim per participant.

3º.- El cartell haurà d’adoptar forma vertical amb una superfície de 40×56 cm. muntat sobre “cartó-ploma” o suport rígid, deixant un marge de 2 cm. en el seu contorn.

4º.- Els treballs poden realitzar-se per mitjà de qualsevol tècnica.

5º-. En els originals haurà de figurar de forma visible l’escut de la Vila i la inscripció:

“FESTES PATRONALS VILAFAMÉS 2014
DEL 14 AL 24 d’AGOST”

6º.- Les obres seran originals i inèdites. Els autors seran responsables, davant de l’ajuntament i enfront de tercers, del compliment d’allò que s’ha establit en estes bases. Es presentaran sense firmar, adjuntant un sobre tancat en l’exterior del qual figure el títol de l’obra i en el seu interior les dades de l’autor/a:

Nom i cognoms; Adreça; Edat; Telèfon de contacte

Quan el cartell estiga realitzat per mitjà d’alguna aplicació informàtica de disseny, s’haurà d’aportar, a més de l’original imprés, còpia en CD per a la seua reproducció.

7º.- Els treballs podran ser entregats en l’Ajuntament de Vilafamés de 9 h a 14 h fins al 30 de Maig de 2014.

8º.- S’atorgarà un únic premi de 300 Euros. Premi patrocinat per la Comissió de Festes, no subjecte a retenció d’IRPF.

9º.- Els cartells presentats s’exposaran en la Sala Quatre Cantons, els dies 6, 7 i 8 de Juny de 2014.

10º.- La comissió nomenarà un jurat la resolució del qual serà inapel·lable. Este jurat no sols valorarà la qualitat artística del treball sinó també l’expressivitat com a anunci de les festes.

11º.- La decisió del jurat es donarà a conéixer el dia 6 de Juny de 2014.

L’obra guanyadora no serà tornada al seu autor, cedint este els drets sobre el seu treball a l’ajuntament de Vilafamés.

Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, a partir del dia 10 de Juny.

La participació en el concurs implica la total acceptació de les bases anteriorment citades.

Els cartells no retirats en el termini d’un mes des de la finalització de l’exposició passaren a ser propietat de l’ajuntament.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).