Plec de condicions que han de regir l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la neteja dels carrers durant la celebració de les festes de Sant Miquel 2016. Termini de presentació fins al 29 de febrer a les 14:00 h.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).