L’ajuntament de Vilafamés convoca proves selectives per a la contractació laboral temporal, mitjançant concurs-oposició, d’un treballador relevista per a substituir parcialment a l’encarregat de la brigada d’obres i serveis. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dijous dia 23 de juny a les 14.00 h.

L’ajuntament de Vilafamés convoca proves selectives per a la contractació laboral temporal, mitjançant concurs-oposició, d’un treballador relevista per a substituir parcialment a l’encarregat de la brigada d’obres i serveis. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dijous dia 23 de juny a les 14.00 h.

El lloc de treball és el número 18 de la Relació de Llocs de treball 2016 i té assignades les següents funcions: Direcció, coordinació i control de les obres i serveis municipals. Execució d’aquelles tasques encomanades a la brigada d’obres i serveis de major dificultat. Enterrador.

El contracte de relleu se celebrarà a temps parcial, amb una durada de la jornada de 18 hores i 45 minuts a la setmana, equivalent al 50 per 100 de la jornada completa del lloc de treball d’oficial d’obres i per tant igual a la reducció de jornada sol·licitada pel treballador substituït.

La citada jornada es distribuirà d’acord al següent horari:

  • Horari d’hivern: dilluns i dimecres de 8 a 15 hores. Divendres de 8 a 12,45 hores.
  • Horari d’estiu: dilluns i dimecres de 7 a 14 hores. Divendres de 7 a 11,45 hores.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).