Els agricultors afectats per la plaga de conills poden comunicar-ho a l’ajuntament.

La Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana i l’Ordre d’11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, aproven les directrius extraordinàries per a l’aprofitament, gestió i control del conill de mont en la Comunitat Valenciana.

Els propietaris de parcel·les que s’hagen vist afectades per la plaga de conills, poden comunicar-ho a l’ajuntament a través de l’imprés adjunt.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).