Plec de clàusules administratives particulars per a la creació del logotip i imatge corporativa de l’ajuntament de Vilafamés.

logo_vilafames_web

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’elaboració d’un logotip i imatge corporativa actualitzada i moderna que servisca com a imatge pública diferenciada de l’Ajuntament i el municipi de Vilafamés davant altres administracions, institucions i empreses, davant l’entorn social, els mitjans de comunicació i, en general, davant tota la societat.

El logotip serà l’identificador de l’Ajuntament de Vilafamés en totes les accions que s’estimen oportunes (publicacions, papereria web, publicitat, projectes, senyalética, etc…) i es valorarà qualsevol tipus de referència que s’identifique amb valors i/o elements relatius a la localitat.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).