Aprovada la relació provisional d’aspirant admesos i exclosos per a les proves selectives per a la constitució de la borsa de treball per proveir provisionalment llocs de treball de guia turístic/a.

There are no comments yet.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).