Ajudes lloguer habitatge 2022

CONVOCADES LES AJUDES PER AL LLOGUER D’HABITATGE 2022.

Termini de presentació de l’1 de juliol fins l’1 d’agost, ambdos inclosos

Més info

Fallat el concurs de cartells de les festes patronals 2022

ANUNCI EN EL TAULÓ D’EDICTES DE L’AJUNTAMENT I PAGINA WEB DEL MUNICIPI
Per Resolució d’Alcaldia 2022-0456 Data: 13/06/2022, s’ha resolt el següent:
« RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Vista la Resolució d’alcaldia d’aprovació de bases i convocatòria del concurs de cartells de festes patronals 2022 (RA núm. 2022-0354) de data 4.05.2022.
Vista la Resolució d’alcaldia d’aprovació de creació del jurat del concurs de cartells (RA 2022-0449) de data 10.06.2022.
Vista el Acta de constitució del jurat i desenvolupament de la valoració dels cartells presentats de data 12.06.2022, i de conformitat amb allò que s’ha fixat en l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local,
RESOLC
PRIMER. Aprovar la relació de premiats en el concurs del cartell anunciador de les festes patronals de Vilafamés 2022 que queda fixada en la següent:
Primer Premi: GEMMA GIL TORRENTE, DNI **.981.***-Q.
Premi: 300,00 € euros.
Motiu de l’elecció: per la composició i color.
SEGON. Notificar la present resolució a la persona premiada en el concurs, d’acord amb l’article 40 i 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
TERCER. Publicar en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’ajuntament i a pàgina web de l’ajuntament el resultat del concurs de cartells de les festes patronals 2022.
QUART. Aprovar el pagament de l’esmentat premi a Gemma Gil Torrente, DNI **.981.***-Q amb càrrec a l’aplicació pressupostària 338 2260911 «Concurso de cartel de fiestas patronales» del vigent pressupost municipal.»

Bo Lloguer Jove

Convocades les ajudes del Bo Lloguer Jove per a 2022.

Dates de presentació de sol·licituds del 2.06.2022 fins el 31.10.2022

Més informació

Pla de Joventut – Participa!!!!

Si tens entre 12 i 30 anys i vius a Vilafamés, Sant Joan de Moró, La Pobla Tornesa, Benlloc, la Serra d’en Galceran o Les Coves de Vinromà….. participa en la nostra enquesta.

Aquesta servirà per a dissenyar el futur Pla Joven de la Mancomunitat. És de transcendental importància ja que amb la vostra opinió concretarem les vostres necessitats, interessos i millorarem els recursos del que disposem.

Enlaç a l’enquesta https://forms.gle/gjWSrwAvsHRZ74TF7

El Pacte per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics obri les inscripcions per al nou projecte de Llançadora

El programa està dirigit a qualsevol persona en situació de desocupació dels municipis consorciats i a treballadors afectats per ERTO del sector ceràmic

El Pacte Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics i la seua Àrea d’Influència de la Província de Castelló ha obert el període d’inscripcions per a la nova “Llançadora cap a l’Ocupabilitat Sostenible 22/23”, projecte orientat a fomentar la inserció laboral a través d’un programa formatiu específic en el sector ceràmic dirigit als veïns i veïnes dels municipis consorciats.


El contingut d’aquest programa s’ha adaptat a les demandes actuals del clúster ceràmic, per la qual cosa ofereix una formació única amb possibilitats d’inserció laboral, a més de facilitar orientació laboral i assessorament empresarial.


Aquest projecte està dirigit a qualsevol persona en situació de desocupació dels municipis consorciats, així com a treballadors afectats per un ERTO del sector ceràmic integrats en aquest mateix territori. Així mateix, les persones interessades a inscriure’s a aquesta nova Llançadora poden fer-ho en el correu electrònic lanzadera@pacteceramic.es o en els telèfons 674 179 362 / 610 321 875 / 647 948 437.


El citat programa, subvencionat per LABORA i el Ministeri de Treball i Economia Social, començarà aquest mes d’abril i en les seues anteriors edicions ha aconseguit una elevada taxa d’inserció laboral entre l’alumnat participant que se situa en una mitjana del 70%.

Participa!!! Enquesta Pla Conviure

Des de l’Ajuntament de Vilafamés està previst posar en marxa el Pla Conviure de la Generalitat Valenciana.

Està destinat a actuacions de rehabilitació d’immobles i espais de patrimoni municipal destinats a ús públic no residencial. Es tracta d’una estratègia local de rehabilitació de l’entorn amb perspectives 2020-2030.

El consistori, en un iniciativa de participació ciutadana, vol conéixer l’opinió dels veïns de Vilafamés, tant residents habituals com ocasionals. Per això, agrairíem que responguéreu a la següent enquesta que és totalment anònima: https://forms.gle/EeREe9qAjQa2KrNL8

L’enquesta estarà oberta fins al 3 d’abril.

La subvenció a la que s’opta arriba fins als 500.000 euros.

Convocatòria Programa INNOCAMARA 2022

Informació Convocatòria 2022 PROGRAMA INNOCAMARAS:

https://www.camaracastellon.com/es/competitividad/innovacion

 Obertura Termini Presentació Sol·licituds: el dia 18/03/2022 a partir de les 09.00 h.

Per sede electrònica: https://sede.camara.es/sede/castellon

Per a més informació, conécta’t al webinar del dilluns 14 de març a les 15.30 h.

Presentación del Programa INNOCÁMARAS 2022

14 marzo 2022

La Cámara de Comercio de Castellón convoca la presente jornada a realizar de manera telemática/virtual:

Fecha: 14 marzo 2022

Horario: de 15.30 a 17.00 horas

Lugar: WEBINAR online Cámara de Comercio de Castellón

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER y la Diputación de Castellón cofinancian el Programa INNOCÁMARAS que pone a disposición de pymes y autónomos, a través de la Cámara de Comercio de Castellón, una serie de instrumentos, actividades y ayudas de apoyo a sus procesos vinculados a la innovación.

Para impulsar la innovación como factor clave en la estrategia de las pymes y promover oportunidades que contribuyan a mejorar su productividad y resultados, se convoca esta sesión que presentará la metodología y las actuaciones financiables que ofrece el programa para la mejora de la competitividad en las PYMEs, promoviendo actuaciones que favorezcan su productividad y competitividad con el fin de que las empresas puedan contribuir con sus estrategias, actuaciones e inversiones a mejorar en diversos aspectos y éstos resulten determinantes el crecimiento económico.

ORDEN DEL DÍA

15.30 h.    Apertura y presentación de la sesión

15.35 h.    Presentación del Programa INNOCÁMARAS 2022

¼    Descripción del Programa INNOCÁMARAS

¼    Metodología

¼    Actuaciones subvencionables

¼    Ruegos y preguntas

17.00 h.    Conclusiones y cierre

INSCRIPCIÓN

https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/01INNO22/inscripcion

ENLACE CONEXIÓN (PARA LA ASISTENCIA EL DÍA 14/03/2022)

Puede unirse a la reunión desde su equipo, tablet o Smartphone

https://meet.goto.com/CámaradeComercioCastellon/presentación-innocamaras-2022

 

MÁS INFORMACIÓN

Área de Desarrollo – Cámara Castellón  Tel.: 964.35.65.00

innocamaras@camaracastellon.com

www.camaracastellon.com/es/competitividad/programainnocamaras

Ajudes a contractació de joves qualificats

ECOGJU 2022 Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Termini OBERT des del 2 de març fins al 31 de maig de 2022

Beneficiàries i condicions: En virtut de l’article 11.3 de l’Ordre 8/2018, únicament podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloent-hi les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, que contracte, amb posterioritat a la publicació d’aquest extracte i mitjançant un contracte indefinit inicial a jornada completa, persones joves que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Més informació

Convocatòria LLAMP AMES 2022. Mentorització a mesura per al teu projecte.

LLAMP AMES és un programa de la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat Valenciana, que a través dels CEEIs CV ofereix un servei d’Acompanyament i Mentorització per a l’Emprenedoria Sostenible en la Comunitat Valenciana.

LLAMP AMES és un servei gratuït de mentorització avançada per a desenvolupar el teu negoci amb majors garanties d’èxit. A més, rebràs formació especialitzada en diferents àrees empresarials i informació de les ajudes i subvencions que millor encaixen amb les necessitats específiques del teu projecte i/o empresa.

Més info

Vídeo de presentació

Ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació d’Edificis (rehabilitació habitatge)

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir del dia 1 de febrer de 2022 (Resolució de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici (IEEV.CV), DOGV núm. 9261, de 21.01.2022.
Finalització termini de presentació: 20 d’abril de 2022.

Més informació

Informe Evaluación-val