Formulari d’inscripció: https://forms.gle/5Q7vJFsrZHVJRrF48

L’ajuntament organitzar, per al dia 24 d’octubre, de 18.30 a 20.30 h a l’edifici Quatre Cantons, la jornada «Taller de competències emocionals per a millorar la corresponsabilitat masculina», dirigida als pares de família.