L’ajuntament en sessió plenària de 6 d’octubre de 2022, ha aprovat les bases i la convocatòria de concessió de subvencions, pel procediment de concessió directa, per al finançament del servei de transport discrecional en taxi fins a centres sanitaris amb finalitats d’atenció mèdica.