juego lucky jet
agropacifico.mx

Per a emprenedors, entenent com a tal als autònoms, o pime amb personalitat jurídica pròpia, que emprendrà o ha emprés en els últims cinc anys.

QUÈ SE SUBVENCIONA?

Gastos laborals de personal propi

✔ Gastos de contractació de col·laboracions externes

✔ Gastos d’assessoria jurídica i gastos notarials i registrals

✔ Gastos de lloguer

✔ Gastos de servicis de publicitat, difusió i màrqueting

 

Són subvencionables les actuacions desenvolupades entre l’1  de juliol de 2023 i el 31 de maig de 2024

IMPORT

70% dels gastos subvencionables.

Pressupost mínim 5.000 euros

 

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 10 de juny de 2024 i finalitzarà el 10 de juliol de 2024.