📣 Procediment per a la sol·licitud d’accés al Conjunt Historicoartístic de Vilafamés:

➡️ Per fer la sol·licitud del passe per a l’accés al Conjunt Historicoartístic s’haurà d’aportar marca, model i matrícula del vehicle/es per al/s qual/s se sol·licita el passe veí:

✅ Els propietaris dels habitatges (en el terme municipal de Vilafamés. Incloent la urbanització La Foia i la Basseta) podran optar fins a un màxim de 3 vehicles (en cas de disposar de més vehicles de propietat s’haurà de justificar). Hauran de fer declaració responsable.

✅ A les persones empadronades se’ls concedirà fins a un màxim de 2 vehicles. Hauran de fer declaració responsable.

✅ A les persones amb negocis/activitat econòmica dins del Conjunt Historicoartístic se’ls concedirà un màxim de 2 vehicles. Hauran de fer declaració responsable indicant l’empresa i el número de matrícula dels seus vehicles.

✅ Als treballadors del Conjunt Historicoartístic se’ls concedirà només accés al seu vehicle. Hauran de fer declaració responsable indicant l’empresa en la qual presta els seus serveis i aportar l’autorització de l’empresa.

✅ A les persones llogades dins del Conjunt Historicoartístic que no es troben empadronades se’ls concedirà un màxim de 2 vehicles. Hauran d’aportar contracte de lloguer en vigor, en el qual figure el seu nom i l’autorització del propietari de l’habitatge.

‼En tot cas s’haurà de presentar el DNI i el permís de circulació dels vehicles corresponents.

‼️Les persones interessades a obtindre aquesta autorització han de trobar-se al corrent de pagament amb l’Ajuntament de Vilafamés.

ℹ️ El nombre d’autoritzacions mai serà acumulatiu.

ℹ️ L’ajuntament, en cas de dubte, podrà requerir a l’interessat que presente la documentació necessària.

🔎 Com sol·licitar:

▶️ Les autoritzacions se sol·licitaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament amb aquesta solicitud Sol·licitud declaració responsable accés conjunt històricoartistic (sols per a VEÏNS_ES) o en la seu electrònica d’aquest, www.vilafames.sedelectronica.es
▶️ La data d’inici per fer la sol·licitud del “Passe veí” serà el 21 de juny i finalitzara el 31 de juliol.
▶️ Els passes es podran recollir a partir de 15 dies després de presentar la sol·licitud.
▶️ L’ordenança que regula l’accés es pot trobar a la seua electrònica de l’Ajuntament.