Es poden consultar els resultats del primer exercici de la fase d’oposició de les proves selectives per a la constitució de la borsa de treball per ocupar provisionalment llocs d’auxiliar d’administració mitjançant concurs-oposició al següent document