Es poden consultar els resultats de la baremació i final per a la constitució de la borsa de treball per ocupar provisionalment llocs d’auxiliar d’administració mitjançant concurs-oposició al següent document