Després d’un llarg període de crisi econòmica, dins del sector ceràmic, s’observa la consolidació d’un canvi de tendència en el sector de la instal·lació de sistemes de revestiment ceràmic. Concretament, des de 2015 s’aprecia una recuperació de la demanda en clara tendència alcista que s’ha vist accelerada en major mesura l’any 2017. Al dinamisme del mercat de la reforma particular s’ha sumat recentment l’edificació residencial de nova construcció o edificis públics i corporatius i paral·lelament, una important evolució en l’oferta de productes ceràmics molt innovadors, la qual cosa incrementa en el present i en el futur la importància del factor instal·lació perquè els projectes siguen viables tècnicament.

En aquest context, l’ofici d’«alicatador solador» ha canviat substancialment en l’última dècada. Actualment les empreses especialitzades en la instal·lació de revestiments ceràmics i el professional «alicatador solador» han de realitzar grans esforços per adaptar-se a l’escenari actual on l’oferta de professionals «alicatadors soladors» existent no és suficient i ser capaces de donar resposta a les necessitats del mercat actual.