El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de març de 2023, ha adoptat l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal de transport, circulació, estacionament i càrrega/descarrega de mercaderies i accés al Conjunt Historicoartístic.