juego lucky jet
agropacifico.mx

Paratge Descobert” – IV concurs de fotografia del PNM Sant Miquel 2017

Poden participar totes aquelles persones majors de 18 anys.

La temàtica del Concurs estarà basada en qualsevol fotografia realitzada dins dels límits de el PNM Sant Miquel, relacionada amb el paisatge, la vegetació, la fauna i el patrimoni cultural.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues fotografies, que podran ser en color, B/N, virades, o qualsevol altra tècnica fotogràfica. Es presentaran muntades sobre un cartró rígid de 40 x 50 cm, i no podran excedir de les mesures d’aquesta, també hauran de presentar-se en suport CD i en format JPG o TIFF.

Cada fotografia es presentarà amb indicació del lloc del Paratge en què va ser presa, seran originals i inèdites i no estaran a l’espera de la fallada del jurat o hauran estat premiades amb anterioritat en un altre concurs o certamen fotogràfic. Aniran identificades, en el seu dors, amb el títol.

Les dades que s’hauran d’aportar juntament amb les fotografies (en sobre tancat en el qual constarà en la part superior el títol de la fotografia) són els següents:

1. Nom, 2. Cognoms, 3. Telèfon, 4. Població, 5. E-mail, 6. Lloc on ha estat presa la fotografia, amb indicació de coordenades o mitjançant qualsevol mitjà que permete la seva localització, 7. Títol de la fotografia.

Les obres hauran de lliurar-se personalment o enviades lliures de càrrecs a la següent adreça:

Ajuntament de Vilafamés

Pl. Ajuntament, núm. 1

12192-VILAFAMÉS

fins el 8 DE SETEMBRE de 2017. L’horari de presentació en persona serà de 10:00 h. a 14:00 h. en la mateixa adreça.

Per a l’admissió i veredicte de les fotografies presentades es constituirà un jurat integrat pels membres del Consell de Participació del Paratge.

Les fotografies rebudes, o una selecció de les mateixes, seran exposades els dies 22, 23 i 24 de setembre en el Saló Social de Caixa Rural Vilafamés (C/ Ferrer Forns, s/n).

Els premis seran lliurats el dia 22 de setembre en la inauguració de l’exposició.

Es concediran un total de tres premis*:

Primer premi: 500 € i diploma. Premi patrocinat per TIERRAS CASTELLÓN, S. A.

Segon premi: 300 € i diploma. Premi patrocinat per CAIXA RURAL VILAFAMÉS

Tercer premi: 100 € i diploma. Premi patrocinat per TIERRAS CASTELLÓN, S. A.

La fallada del jurat serà inapel·lable. Només es concedirà un premi per autor. Els premis poden ser declarats deserts. Les obres premiades passaran a formar part del fons fotogràfic del PNM Sant Miquel.

L’Ajuntament i el Consell de Participació es reserven el dret de publicació i/o reproducció de les fotografies participants, en qualsevol mitjà o suport, citant sempre als autors de les mateixes.

L’Ajuntament i el Consell de Participació es reserven el dret de modificar les condicions del Concurs a qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-ho o deixar-ho sense efecte. En tot cas, es comprometen a comunicar les bases modificades a través de la pàgina www.vilafames.es i del blog del PNM http://pnmvilafames.wordpress.com de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació.

* Els primer premi estarà subjecte a retenció de l’IRPF, NO així la resta dels premis.