La OCA «El Maestrat» de Vall d’Alba realitza curs de formació per a la realització de fotos georeferenciades per a la justificació del compliment de les línies d’ajuda de la PAC, que en algunes ocasions són obligatòries.

La formació és gratuïta i dirigida a agricultors/es, tècnics/ques, entitats col·laboradores, etc.

COM I QUAN FER FOTOS GEOREFERENCIADES AMB SGA@pp?

SUPORT TÈCNIC I FORMACIÓ
Tots els dimarts de l’1 de febrer a l’1 de març de 2024
Horari: d’11.00 a 12.00 en OCA “El Maestrat” (Plaza Iglesia 11, Vall d’Alba) i O.T. TORREBLANCA (C/ Alcalde Paris 8, Torreblanca)
La nova PAC t’obligarà a fer fotos georeferenciades per a justificar el compliment de les diferents línies d’ajuda.
La no realització de les fotos comportarà reduccions i en alguns casos sanciones i penalitzacions.
Les fotos deurà n ser realitza d as amb l’aplicació Sga@pp.
Els tècnics de l’OCA “El Maestrat” oferiran formació , atenció personalitzada i resoldran els dubtes a tots els sol·licitants de la PAC que estiguen interessats en el funcionament d’esta App.