Fallat el concurs de cartells de les festes patronals 2023 a favor de:

Primer Premi: «NIT D’ESTIU» de LUCIA SELMA FORNALS
Premi: 300,00 € euros.
Motiu de l’elecció: originalitat