OBERTURA DEL PERÍODE DE SOL·LICITUDS DE PERMISOS PER A CREMES AGRÍCOLES

DEL 21 D’ABRIL FINS AL 29 DE MAIG 2020, AMBDÓS INCLOSOS.

Condicions que s’han de seguir segons la Resolució del 10 d’abril de 2020, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, sobre la modificació del període de crema motivat per l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària per la COVID-19.

1.- Sols podran realitzar-se cremes de DILLUNS a DIVENDRES, ambdós inclosos. Els DISSABTE, DIUMENGE i FESTIUS, No està permés realitzar cremes.

2- Sols es podran realitzar aquestes cremes quan el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals, determinat per l’òrgan competent, siga 1.

3.- Se manté l’horari d’aquestes cremes entre el trenc d’alba i les 13.30 hores, conforme a la Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes.

COM SOL·LICITAR EL PERMÍS DE CREMA DURANT L’ESTAT D’ALARMA

Aquest són els passos que hauran de seguir-se per poder sol·licitar autorització de crema durant el període d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

1.- Totes les persones que no disposen de correu electrònica hauran de telefonar al: 964-32.90.01 amb la finalitat de reomplir la sol·licitud de forma telefònica, aportant la següent informació:

– Dades de la persona sol·licitant:

  • Nom i cognoms

  • NIF

  • Adreça postal

  • Codi Postal

  • Municipi

  • Província

  • Telèfon

– Localització on es va a efectuar la crema agrícola

  • Referència cadastral de la parcel·la

  • Paratge

2.- Aquelles persones que disposen de correu electrònica, hauran de remetre al mail info@vilafames.es l’imprés adjunt de sol·licitud de permís de crema.

Sol·licitud permís de crema