Per Resolució d’Alcaldia núm. 2023-0357 Data: 05/04/2023, es van aprovar les Bases i la Convocatòria per a dur a terme el concurs de cartells de les festes patronals 2023 de Vilafamés. Es poden consultar al document adjunt.