L’ajuntament ha aprovat el Plec de condicions que han de regir l’adjudicació del contracte menor de serveis per a la neteja dels carrers durant la celebració de les festes de Sant Miquel 2017 a Vilafamés.

El termini per a la presentació de propostes és fins el 15 de març de 2017 a les 14.00 h.