PRIMER PERÍODE

SEGON PERÍODE

TERCER PERÍODE

QUART PERÍODE

15 de març

al 15 de maig

6 de maig

al 8 de juliol

5 de juliol

al 5 de setembre

16 de setembre

al 18 de novembre

Càrrec rebuts domiciliats

5 d’abril

5 de juny

5 d’agost

4 d’octubre

IVTM

IBI URB

IBI RUS; TAXES (clavegueram, fems, guals)

IAE