Publicat al BOP núm. 9 de 10.01.2022 el Calendari fiscal 2022

Primer període

Primer periodo

Segon període

Segundo periodo

Tercer període

Tercer periodo

15 març fins al 16 maig

15 marzo al 16 mayo

5 maig fins al 5 juliol

5 mayo al 5 julio

5 juliol fins al 5 setembre

5 julio al 5 septiembre

IVTM

IBI URBANA

IBI RUS; IAE; TAXES (clavegueram, residus sòlids urbans i guals)