El Consorci del Pacte Ceràmic ha aprovat les bases per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a proveir temporalment un lloc de tècnic/a formador especialitzat en el sector ceràmic per a la Llançadora de formació, ocupabilitat i emprenedoria del Consorci.

S’adjunten les bases, el full de sol·licitud i la fulla d’autobaremació de les proves selectives.

El termini per a la presentació de sol·licitud s’iniciarà a partir de la publicació de les bases al BOP (20 d’agot) i finalitzarà a les 14.00 h del dia 11 de setembre de 2020.