Convocat el procediment per a la concessió de les ajudes del programa Bo Cultural Jove 2023.

Requisits: complir 18 anys durant 2023, posseir la nacionalitat espanyola o residència legal en Espanya i aquelles persones que siguen sol·licitants d’asil; qui haja sol·licitat protecció temporal, i persones estrangeres extutelades.

Import: 400,00 € per a comprar i gaudir de productes i activitats culturals

Més info: https://bonoculturajoven.gob.es/