El Ple de l’Ajuntament de Vilafamés, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’octubre de 2022, ha aprovat inicialment l’establiment de la prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei d’abastiment domiciliari d’aigua potable, subjecte al règim de preus autoritzats, així com la seua Ordenança.