Per Decret d’Alcaldia nº 2023/0132, de data 3-2-2023, es va resoldre l’aprovació de les normes d’ús del servei de transport a demanda, amb l’objectiu de millorar l’organització del servei i d’afavorir un funcionament àgil i clar per als/les usuaris/es.