El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de maig de 2023, ha aprovat inicialment l’Ordenança reguladora d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum en sòl urbà (excepte en zona Conjunt Històric-Artistic 1 – CHA 1).

Es pot consultar l’anunci al document adjunt.