Dirigit a: Edificis d’habitatges (incloses unifamiliars) i de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulats per la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), situats en municipis de repte demogràfic.
Presentació sol·licituds: Des del 28 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2023.

Mes info