El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir del dia 1 de febrer de 2022 (Resolució de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació de l’edifici (IEEV.CV), DOGV núm. 9261, de 21.01.2022.
Finalització termini de presentació: 20 d’abril de 2022.

Més informació

Informe Evaluación-val