ECOGJU 2022 Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem Joves), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Termini OBERT des del 2 de març fins al 31 de maig de 2022

Beneficiàries i condicions: En virtut de l’article 11.3 de l’Ordre 8/2018, únicament podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloent-hi les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, que contracte, amb posterioritat a la publicació d’aquest extracte i mitjançant un contracte indefinit inicial a jornada completa, persones joves que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Més informació