Pacte de govern municipal per a l’Ajuntament de Vilafamés, entre el grups municipals de PSPV-PSOE i Triem Vilafamés-Compromís, per a la legislatura 2015-2019

Els sota-signants, cinc regidors electes de l’Ajuntament de Vilafamés, pertanyents als grups municipals PSPV-PSOE i Triem Vilafamés-Compromís, ens comprometem a portar a terme els acords que a continuació detallarem.

Aquest pacte naix de les necessitats i exigències reclamades per part del poble mitjançant les darreres eleccions municipals. Amb el present document queda reflectida la voluntat de tots dos grups polítics, de crear un equip de govern progressista, transparent i participatiu com a alternativa a les velles polítiques.

Altres consideracions es refereixen a determinar què anem prioritzar com a govern municipal, com ho anem a portar a terme i quines persones anem a distribuir-nos les responsabilitzar-nos de les diferents polítiques que aquest document detalla. Amb aquest tres elements s’estructura i ordena aquest document de pacte de govern, derivat del canvi polític que es va originar en les eleccions municipals i autonòmiques del 24 de maig de 2015.

La intenció és que equip de govern ha de treballar de forma col·legiada i consensuada, i es presentarà en públic corporativament com a “equip de govern” per tal d’evitar, en la mesura que siga possible, qualsevol tipus de personalisme.

 1. Línies generals de les polítiques que anem a portar a terme i que gestionarem a partir de la signatura d’aquest document:
  • Diversificació del sector productiu. La cerca de nous sectors productius serà un dels reptes per al nou govern municipal. La diversificació de l’industria actual amb nous sectors com ara l’agroalimentari o el tecnològic, obriran les portes a noves empreses capaces de generar ocupació, a la vegada que descentralitzarà l’actual industria del sector ceràmic. Es contempla la creació d’un viver d’empreses, que servirà de reclam per acollir nous emprenedors.
  • Transparència i participació. Serà la premissa bàsica en la forma de gestionar i dur endavant les polítiques de l’equip de govern que naix d’aquest pacte. On cada una de les decisions presses des de l’òrgan anomenat, deuran ser públiques, ja siga pels mitjans d’exposició pública o fent ús de les noves tecnologies.
  • El dèficit d’infraestructures en Vilafamés és un fet. D’aquesta manera, un dels reptes de l’actual legislatura es augmentar les infraestructures necessàries amb la finalitat de mitigar la falta d’espais. Exemples d’aquesta mancança són la falta d’un saló d’actes o congressos, una biblioteca en condicions, aules per a l’escola de música, un auditori, la reforma de parts de l’escola com ara els patis, el camp de gespa artificial o el nou centre de salut, entre molts més. L’Equip de Govern es compromet a prioritzar cadascuna d’aquestes manques d’infraestructures i donar solució a tantes com siga possible, adaptant-se a la situació econòmica de l’actual Ajuntament i a la disponibilitat pressupostaria dels pròxims quatre anys.
  • La defensa del patrimoni també serà una de les lluites constants. La defensa de Vilafamés com a BIC ha de ser un dels pilars en aquest apart i ha de servir per ser el veritable reclam turístic del nostre poble. Mitjançant la redacció i tramitació del Pla Especial del BIC s’obriran les portes a noves subvencions que recauran en la millora del mateix patrimoni en si. A la vegada, es farà una promoció de tot el bagatge cultural de Vilafamés, ja siga el museu contemporani, jaciments arqueològics o altres punts d’interès.
  • La igualtat entre els nostre veïns i veïnes serà un dels punts a treballar durant aquests pròxims anys. L’equip de govern farà una defensa de l’estat del benestar i de la igualtat d’oportunitats, on es buscarà les soluciones oportunes per a que tots els nostres veïns i veïnes independentment de la seua situació econòmica i social puguen tenir les mateixes oportunitats i tinguen garantides les prestacions socials bàsiques.
 2. Accions puntuals extretes de forma consensuada de tots dos programes electorals. Aquestes propostes seran les prioritats a dur a terme, sempre que l’estat econòmic de l’actual Ajuntament i disponibilitat dels pròxims pressupostos ho permeten.
  • Reparar, per al nou curs escolar, el pati i les instal·lacions del col·legi públic Sant Miquel per la seguretat i benestar dels alumnes. Encomanar el projecte als tècnics municipals i traure’l a concurs públic el més aviat possible.
  • Crear un romanent de fons perquè des de l’Alcaldia i la regidoria d’Educació es puga atendre les necessitats de menjador i altres activitats organitzades per l’escola pública de manera que cap alumne quede exclòs per motius econòmics.
  • Crearem un Consell de Participació Ciutadana i assemblees ciutadanes obertes. En ell estarà representat tot el poble, es faran reunions periòdiques a nivell local per debatre les qüestions més rellevants. També adoptarem uns pressupostos participatius mitjançant propostes obertes. Es regularan els pressupostos participatius on els veïns i veïnes decidiran on i com utilitzar els diners públics, gràcies a una partida pressupostària específica destinada a la participació ciutadana. Una altra mesura de participació, serà obrir la redacció del BIM a tots els veïns i veïnes del poble.
  • Amb els suport dels tècnics municipals i la supervisió i control de l’equip de govern, s’encetarà una auditoria interna als comptes de l’Ajuntament. A més, també es farà un inventari real de tots els bens municipals.
  • Diversificarem del sector productiu promovent l’emprenedoria a través dels anomenats “viver d’empreses” per estimular iniciatives que de creació de cooperatives, les activitat dels treballadors autònoms i de les PIMES, amb la finalitat de generar ocupació de qualitat i riquesa productiva.
  • Crearem una Regidoria d’associacions i participació ciutadana per estimular les activitats socioculturals i activar la implicació del veïnat en l’activitat municipal.
  • Declararem Vilafamés lliure de la línia de Molt Alta Tensió (MAT).
  • Defensarem i millorarem el servei públic de sanitat a Vilafamés perquè siga universal i de qualitat.
  • Revisarem els valors cadastrals, especialment de les zones que paguen com a urbanitzades sense estar urbanitzades perquè paguen com a solars rústics, de manera que el pagament de l’IBI siga més just i proporcionat.
  • Ens comprometem a realitzar totes les gestions necessàries davant el govern de  Generalitat Valenciana i de la Diputació de Castelló, perquè tinguin en compte les necessitats de Vilafamés. Farem valdre la nostra condició de població de menys de 2000 habitants, d’interior, amb una important riquesa potencial ens els sectors agrícola, ramader, industrial, turístic i de patrimoni històric i artístic, aspectes en els quals l’administració ens ha tingut oblidats.
  • Completar la restauració i condicionament les diferents plantes de l’edifici Quatre Cantons per convertir-lo en un espai per a activitats socioculturals. Utilització del local per a exposicions, congressos, cursos, conferències, concerts i altres tipus de d’activitats atractives per al turisme cultural.  Per a la qual cosa gestionarem  convenis de col·laboració amb diferents universitats. 
  • Construcció d’un Auditori per cobrir una mancança (significativa respecte als pobles veïns) a l’hora de programar activitats culturals massives amb un mínim de condicions, confortables i acústiques.
  • Completar el projecte de restauració i condicionament de la casa de la Cova de Matutano per utilitzar-la com a centre de recerca arqueològica, amb finalitats didàctiques i d’atracció de turisme cultural.
  • Millorarem els accessos al polígon i altres nuclis habitats, com ara la Basseta i la Foia.
  • Construirem un ecoparc municipal al polígon industrial. Es podrà dipositar de forma gratuïta totes les deixalles que no es poden tirar als contenidors habituals, contribuint així a la millora del medi ambient.
  • Enllaçarem el poble amb el camí Cabanes. Es buscarà una solució per tornar a enllaçar el camí Cabanes amb el poble, ja siga per un pont o un pas subterrani.
  • Es farà un estudi per solucionar la problemàtica de la circulació en la part de d’alt del poble.
  • Farem un camp de futbol amb gespa artificial i remodelarem els vestidors annexos al camp així com la zona de la cantina.
  • Redactarem el Pla Especial de Protecció del BIC i demanarem les ajudes de l’1,5% cultural. Es promocionarà Vilafamés com a BIC, amb paletes que ho indiquen i en cadascun dels edificis reconeguts com a tal.
  • Posarem WC públics i papereres repartides pel casc antic. Vilafamés, com a destí turístic, requereix unes infraestructures mínimes, per això es dotarà d’uns WC públics i més papereres. S’augmentarà la freqüència de neteja dels carrers i la recollida de deixalles.
  • Lluitarem pels productes de Vilafamés. Crearem una marca pròpia i s’ha aprofitarà la iniciativa del KM0 per fomentar-la.
  • Farem de Vilafamés un poble intel·ligent “Smart Vilafamés”. Es crearan dues aplicacions per a telèfons mòbils, una per al dia a dia dels nostres veïns i veïnes i l’altra per al turisme. La primera APP servirà per a que els nostres veïns i veïnes puguen realitzar tramitacions amb l’Ajuntament, a més es podrà accedir als comptes municipals i possibilitarà la participació, informar-se del ban diari, conèixer la programació de festes o altres actes, entre altres moltes possibilitats. La APP per al turisme integrarà, mitjançant un mapa digital, la informació sobre els llocs d’interès del nostre poble, com ara els edificis que són BIC. A més de mostrar totes les possibilitats pel que fa a restauració, allotjament i tot tipus de comerç local. També integrarà l’àudioguia de l’AACAV.
 3. Organització de les diferents regidories durant la legislatura.
  La nova política consisteix en compartir les responsabilitats, en negociar i arribar a pactes. Tant a Vilafamés com a la resta del país s’ha encetat un nou cicle polític de transcendència històrica i, cal mantenir-se actualitzat a les noves vessants actuals.  La següent graella mostra les diferents regidories definides amb les competències de cascuna d’elles i  qui serà el responsable.

Regidories

Grup i regidor

Competències

1) Governació

PSPV-PSOE:
Abel Ibáñez

 • Grups polítics
 • Plantilla
 • Contractacions
 • Brigada d’obres
 • Policia
 • Trànsit
 • Mobilitat
 • Protecció civil
2) Comunicació i Transparència

TRIEM: Longi Gil

 • Publicacions
 • Transparència
 • Normalització lingüística
3) Associacionisme

TRIEM: Pablo Juan

 • Coordinació
 • Calendari
 • Subvencions
 • Participació ciutadana
4) Hisenda i Tresoreria

TRIEM: Pablo Juan

 • Formació i desenvolupament del pressupost
 • Comptabilitat
 • Recaptació
 • Compres
 • Pagaments
 • Rendició de comptes
 • Subvencions
5) Benestar social i Igualtat

TRIEM: Longi Gil

 • Dona
 • Gent major
 • Dependència
6) Educació

TRIEM: Pablo Juan

 • Escola
 • Ludoteca
 • Integració
 • Biblioteca
 • Rinconet
 • Escola Adults
7) Festes

PSPV-PSOE:
Sergi Trilles

 • Festes patronals
 • Sant Miquel
 • Sant Antoni
8) Esports i Joventut

PSPV-PSOE:
Lluís Torlà

 • Joventut
 • Esports
9) Sanitat

PSPV-PSOE:
Lluís Torlà

 • Ambulatori
 • Sanejament
 • Residus
 • Neteja viària
10) Urbanisme

PSPV-PSOE:
Sergi Trilles

 • Planejament
 • Obres
 • Ocupació de via pública
 • Inspecció urbanística
 • Programes d’actuació
 • Enllumenat públic
11) Cultura,  Patrimoni i BIC

TRIEM: Longi Gil

 • BIC
 • C. Matutano
 • Esdeveniments culturals
12) Noves Tecnologies

PSPV-PSOE:
Sergi Trilles

 • Equipament informàtic
 • Modernització
13) Sector Productiu

PSPV-PSOE:
Abel Ibáñez

 • Parc Industrial
 • Mercat
 • Comerç
 • Consum
 • Ocupació
14) Agricultura, Medi Ambient i Aigua

PSPV-PSOE:
Abel Ibáñez

 • Banc de terres
 • Recuperació de varietats autòctones
 • Aigua potable
 • Pous
 • Parcs i jardins
 • Camins
 • Prevenció d’incendis
 • Protecció de flora i fauna
 • Fonts
15) Turisme

PSPV-PSOE:
Lluís Torlà

 • Turisme

4. Composició i responsabilitats de l’equip de Govern.

 • L’alcalde delegarà en la Junta de Govern i en els regidors delegats les atribucions possibles d’acord en la llei.
 • Els pressupostos s’elaboraran per consens de l’equip de govern, s’obriran a la participació ciutadana.
 • Les sessions plenàries es realitzaran, com a mínim, amb caràcter bimensual, ja que es constitueix també la Junta de Govern. L’ordre del dia de cada ple ha d’incloure un informe de l’Equip de Govern sobre les gestions importants que s’ha realitzat durant el període compres entre plens.
 • L’Equip de Govern convocarà amb periodicitat anual una assemblea informativa oberta a tot el veïnat per poder informar dels projectes de futur i donar compte de les activitats realitzades al llarg de l’any.
 • La Junta de Govern Local estarà formada per Abel Ibáñez (alcalde), Pablo Juan (primer TdA), Sergi Trilles (segon TdA) i Longi Gil (tercer TdA). A més Lluis Torlà també tindrà veu dins de la Junta.
 • L’Equip de Govern sempre actuarà com un tot, sense la cerca d’individualitats i amb el consens que un òrgan d’aquest caire necessita.
 • Distribució de les 15 regidories a cadascun dels cinc regidors:

 

Abel Ibáñez:

 • Alcalde
 • R. Governació
 • R. Sector Productiu
 • R. Agricultura, Medi Ambient i Aigua

Pablo Juan:

 • Primer TdA
 • R. Associacions i Participació Ciutadana
 • R. Educació (escola, biblioteca, ludoteca i integració)
 • R. Hisenda i Tresoreria

Sergi Trilles:

 • Segon TdA
 • Tresorer
 • R. Urbanisme
 • R. Festes
 • R. Noves Tecnologies

Longi Gil:

 • Tercer TdA
 • R. Publicacions i Transparència
 • R. Benestar Social i igualtat
 • R. Cultura, Patrimoni i BIC

Lluís Torlà:

 • R. Sanitat
 • R. Joventut i Esports
 • R. Turisme

Els sotasignats d’aquest document es comprometent a seguir de forma estricta cadascun dels acords enumerats en aquest document, a la vegada de guardar lleialtat tant al altre grup polític que forma aquest pacte, com al poble de Vilafamés.

Vilafamés, 5 de juliol de 2015