ABEL IBÁÑEZ MALLASEN

Alcalde, Governació, Personal, Sanitat, Aigua, Cultura, Patrimoni i BIC i Esports

SERGI TRILLES OLIVER

Noves Tecnologies, Urbanisme, Hisenda, Contractació, Comunicació

LLUIS TORLÀ TENA

Turisme, Benestar social e igualtat, Sector productiu i comerç local

OSCAR SANCHEZ GUALLART

Festes, Juventut, Educació, Agricultura i Medi Ambient