Abel Ibáñez Mallasen

Alcalde

SERGIO TRILLES OLIVER

Urbanisme, Festes i Noves Tecnologies

LLUÍS TORLÀ TENA

Turisme, Sanitat, Esports i Joventut

PABLO JUAN VERDOY

Hisenda, Tresoreria, Educació i Associacionisme

LONGINOS GIL PUÉRTOLAS

Cultura, Patrimoni, BIC, Comunicació, Transparència, Benestar Social i Igualtat