ANA ANDRADA FORÉS

Recursos Humans i Governació, Patrimoni i BIC, Afers Socials, Benestar Animal, Igualtat, Educació i Joventut

RAÜL FORCADELL GARCIA

Hisenda, Noves Tecnologies, Cultura i Museu, Participació Ciutadana, Parcs i Jardins, Comerç, Consum i Turisme, i Transició Ecològica (Energia, Residus i Medi Ambient)

ABEL IBÁÑEZ MALLASÉN

Contractació, Esports, Urbanisme, Obres i Projectes Urbans i Mobilitat

ÓSCAR SÁNCHEZ GUALLART

Seguretat Pública i Emergències, Festes, Indústria, Ocupació i Agricultura

MYRIAM PASCUAL CELADES

Salut, Envelliment Actiu, Comunicació, Transparència, Serveis i Manteniment i Cementeri