• 2 de gener de 2020
  • 16:00

A la carpa de Nadal, Planetari itinerant, fins a les 18.00 h.