• 18 de maig de 2019
  • 22:00
  • Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni

Oferirà el recital “Fets no resolts. Cançons d’un temps passat”