• 30 de desembre de 2017
  • 18:00

Dissabte 30
18.00 h. Cursa per als menuts de menys de 12 anys (200 m)
18.30 h. Cursa per als aldults (3.000 m)

Inscripció gratuïta
Es podran inscriure’s en l’Ajuntament o eixe mateix dia fins 15 minuts abans de l’inici. La recollida dels dorsals serà una hora abans de l’inici de la cursa

Premis
Hi haurà premis per als 3 primers femenins i masculins, a més de per a les tres millors disfresses. Sorteig de regals entre tots els corredors