• 18 de mayo de 2019
  • 22:00
  • Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni

Ofrecerà el recital «Fets no resolts. Cançons d’un temps passat»