La Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, introdueix el concepte de període mitjà de pagament com a expressió del temps de pagament o retard en el pagament del deute comercial, de manera que totes les Administracions Públiques, en un nou exercici de transparència, hauran de fer públic el seu període mitjà de pagament.

D’acord a la legislació s’informa dels períodes mitjans de pagament a proveïdors d’aquest ajuntament: