• 14 d'agost de 2018
  • 17:30
  • Plaça Germanes Mas

Aquell que vulga alguna cançó en particular per al seu ball, haurà de facilitar-la mitjançant un llapis de memòria USB a la Comissió de Festes.